ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив"
Дата Інформація юридичного відділу
2022-02-16 18:07:34 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
2022-02-16 18:07:23 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (з підписом уповноваженої особи)
2022-02-16 18:06:54 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (з підписом уповноваженої особи),XML
2021-05-28 00:00:00 Звіт аудитора за 2020
2021-05-28 00:00:00 Ф5. Примітка до річної звітності
2021-05-28 00:00:00 S0100113 Ф1. Баланс
2021-05-28 00:00:00 S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
2021-05-28 00:00:00 S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів 2 (за прямим методом)
2021-05-28 00:00:00 Ф4. Звіт про власний капітал
2021-04-30 00:00:00 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
2021-04-30 00:00:00 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (з підписом уповноваженої особи)
2021-04-30 00:00:00 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (з підписом уповноваженої особи),XML
2021-03-29 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (з підписом уповноваженої особи)
2021-03-29 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
2021-03-29 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (з підписом уповноваженої особи),XML
2020-06-10 00:00:00 Звіт незалежного аудитора 2019
2020-06-10 00:00:00 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2019
2019-04-04 00:00:00 Інформацію про загальну кількість акцій
2019-03-03 00:00:00 Чергові загальні збори акціонерів - 2018 р.
2019-02-27 00:00:00 Інформація у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
2019-02-27 00:00:00 Чергові загальні збори акціонерів - 2019 р.
2018-04-20 00:00:00 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
2018-03-30 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
2018-03-23 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
2018-02-01 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
2017-04-14 00:00:00 Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
2017-04-04 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
2017-04-04 00:00:00 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
2017-02-24 00:00:00 Чергові загальні збори акціонерів
2016-04-18 14:48:40 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
2016-02-22 00:00:00 Чергові загальні збори акціонерів
2015-04-23 14:48:14 Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
2014-11-26 14:46:45 Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
2014-11-26 14:46:45 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
2014-11-26 14:46:45 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (уточнена)
2014-11-26 14:46:45 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік